POMOČ


Prijava/Odjava
Iskanje
E-Beležka UDK
IzpisiNovi glavni vrstilci UDK in splošni privesni vrstilci UDK v UDCMRF12 (v primerjavi z UDCMRF 2011) :

Skupina 0 Splošno 27
Skupina 1 Filozofija. Psihologija 1
Skupina 2 Verstva. Teologija 21
Skupina 3 Družbene vede 28
Skupina 5 Naravoslovne vede. Matematika 586
Skupina 6 Uporabne vede. Medicina. Tehnologija 124
Skupina 7 Umetnost. Razvedrilo. Zabava. Šport 8
Skupina 8 Jezikoslovje. Filologija. Književnost 10
Skupina 9 Geografija. Biografija. Zgodovina 7
Splošni privesni vrstilci za jezik =... 288
Splošni privesni vrstilci za obliko (0...) 0
Splošni privesni vrstilci za kraj (1/9) 872
Splošni privesni vrstilci za rase in ljudstva (=...) 3
Splošni privesni vrstilci za čas "..." 0
Splošni privesni vrstilci s črtico. Lastnosti. Materiali. Osebe -0... 36


Seznam izbrisanih glavnih vrstilcev
Seznam izbrisanih vrstilcev iz pomožnih tabel
Seznam dodanih glavnih vrstilcev
Seznam dodanih vrstilcev v pomožnih tabelah
PRIJAVA/ODJAVA

1. PRIJAVA

Po obisku spletne strani UDCMRF12 se na dnu strani izpiše vaš IP-naslov računalnika. Za registracijo in dostop do UDCMRF12 sporočite vaš IP-naslov kontaktnim osebam v Narodni in univerzitetni knjižnici (glej povezavo Uredništvo). Če imate dinamični IP-naslov, vam dodelimo uporabniško ime in geslo. Po plačilu licenčnine, vam bomo najkasneje v osmih dneh omogočili polni dostop do izdaje UDCMRF12.

2. ODJAVA

Po končanem delu zaprite spletno stran UDCMRF12 (v meniju Datoteka - Zapri); s tem se avtomatsko izvrši odjava iz elektronske izdaje UDCMRF12.

Na vrh  Na vrh

ISKANJE

1. ISKANJE V GLAVNI TABELI UDK

(Slika 1)

Iskanje je razdeljeno na iskanje po vrstilcih UDK in na iskanje po opisu (po besedilu) vrstilca UDK (Slika 1). Iščemo lahko samo po vrstilcih UDK ali samo po besedilu ali pa s kombinacijo obeh.

V iskalno okence vpišemo iskalno zahtevo (npr. vrstilec, besedo) in z gumbom »Išči« ali ukazom »Enter« poženemo iskanje. Iščemo lahko po številčnem ali po besednem opisu vrstilca UDK. Iskanje se vrši tudi po navedenih primerih in napotitvah. Ob najdenem, s številkami in z znaki zapisanem vrstilcu, se izpiše osnovna razlaga le-tega. Nekaterim vrstilcem sledijo podrobne opredelitve in primeri, ponekod tudi dodatna navodila za oblikovanje vrstilcev.

Izbiramo lahko med iskanjem po poljubnem nizu znakov, po začetnem nizu znakov ali po natančnem iskanju (Slika 1). Privzeta vrednost je »Poljubni niz znakov« in nam omogoča iskanje po kateremkoli delu podatka.

Za vsako posamezno iskalno okno določimo po katerem nizu znakov želimo iskati. Lahko določimo tudi kombinacijo-iskanja po-vrstilcu UDK (npr. po začetnem nizu znakov) in hkrati po besedilu (npr. po poljubnem nizu znakov). Tako bomo našli vrstilce UDK določene skupine/podskupine v kombinaciji z opisom teh vrstilcev UDK.

Rezultati iskanja se pri izpisu v ozadju pri glavnih vrstilcih obarvajo z zeleno barvo (Slika 2) in z modro barvo pri splošnih privesnih vrstilcih.

(Slika 2)

Privzeta vrednost pri izpisovanju iskalnih rezultatov je 50 zadetkov na eno stran (Slika 3). Izbirate lahko med štirimi možnostmi izpisov. Po želji se lahko izpisuje 15, 30, 50 ali 100 zadetkov na stran, in sicer glede na vaše potrebe in pregledovanje tabel. Med stranmi se premikate s klikanjem na »prejšnja stran« ali »naslednja stran«. Če želite priti na konec izpisov, kliknite »>>|«, na začetek iskanja pa se premaknete s klikom na »|<<«. Prav tako lahko v spustnem meniju izbirate na katero stran med možnimi se želite premakniti.

(Slika 3)

2. ISKANJE V POMOŽNIH TABELAH UDK

(Slika 4)

V »Iskalni niz« vpišemo iskalno zahtevo (npr. vrstilec UDK, besedo) in z gumbom »Išči« ali ukazom »Enter« poženemo iskanje (Slika 4). Iščemo lahko po številčnem ali besednem opisu vrstilca UDK. Iskanje se vrši tudi po navedenih primerih in napotitvah. Ob najdenem, s številkami in z znaki zapisanem vrstilcu, se izpiše osnovna razlaga le-tega. Nekaterim splošnim privesnim vrstilcem sledijo podrobne opredelitve in primeri, ponekod tudi dodatna navodila za oblikovanje vrstilcev.

Izbiramo lahko med iskanjem po poljubnem nizu znakov, po začetnem nizu znakov ali po natančnem iskanju (Slika 1). Privzeta vrednost je »Poljubni niz znakov« in nam omogoča iskanje po kateremkoli delu podatka.

Za vsako posamezno iskalno okno določimo po katerem nizu znakov želimo iskati. Določimo lahko tudi kombinacijo iskanja po UDK vrstilcu in besedilu, kot smo opisali zgoraj, za iskanja v glavnih tabelah UDK.

Če kliknemo na povezavo »Razlaga tabel«, se nam odpre seznam tabel splošnih privesnih vrstilcev UDK. S klikom na določeno tabelo dobimo razlago in navodila za uporabo določenih splošnih privesnih vrstilcev. Na koncu razlage je tudi povezava do seznama zgoraj opisanih vrstilcev UDK v tabeli (Slika 5).

(Slika 5)
Na vrh  Na vrh

3. NAČINI ISKANJA

Na spletni strani UDCMRF12 lahko iščemo po vrstilcih UDK ali po opisu vrstilcev UDK ločeno (slika 6), lahko pa iščemo po obeh iskalnih parametrih hkrati.

Primer: želimo poiskati vse vrstilce UDK, ki opisujejo teorijo v skupini 1 Filozofija. Psihologija. V okence UDK vpišemo število 1 in izberemo začetni niz znakov, nato v okence besedilo vpišemo teorija in izberemo poljubni niz znakov. Po pritisku na gumb »Išči«, dobimo vse iskalne rezultate iz skupine 1, ki vsebujejo besedo teorija (Slika 6).

(Slika 6)

Boolovi operatorji

Pri iskanju po UDCMRF12 lahko uporabimo Boolova operatorja AND in OR. Operator AND je privzeti operator pri povezovanju besed iskalnega termina in ga lahko tudi izpustimo. Operator OR omogoči iskanje in prikaz vrstilcev UDK, ki imajo v opisu vsaj eno izmed besed povezanih s tem operatorjem.

Primer: 'metodologija OR metode'

(Iskalni rezultat zajema vse opise vrstilcev UDK, ki vsebujejo besedi metodologija in metode)

Iskanje po besedi

Z iskanjem z več besedami v iskalnem nizu iščemo vse naštete besede ne glede na njihovo oddaljenost v besedilu. Iskalni niz 'družbena struktura' tako prikaže tudi vrstilec 'družbena slojevitost' in 'razredna struktura'. Če želimo poiskati samo vrstilec, v katerem se pojavlja natančen iskalni niz, uporabimo narekovaje (» «) ali preklopimo na natančno iskanje.

Nadomestni znak

Nadomestni znak % (wildcard) lahko uporabimo takrat, ko želimo iskati po delih besede. Privzeto iskanje išče pojavitev niza kjerkoli v besedi, z uporabo nadomestnega znaka pa določimo, kateri del naj bo spremenljiv in tako omejimo iskanje po končnicah ali korenih. Nadomestni znak lahko uporabimo tudi pri iskanju delov vrstilcev UDK.

Za iskanje po končnici uporabimo nadomestni znak pred samo končnico npr. iskalni niz %ina bo prikazal vrstilce v katerih se pojavljajo besede kot višina, lupina itn. Z iskanjem po vrstilcu UDK %.01 bomo našli vse vrstilce UDK, v katerih se nahaja posebni privesni vrstilec .01.

Če želimo iskati po korenu besede, uporabimo nadomestni znak % za želenim korenom, npr. Meta%. Poiskali bomo vse vrstilce UDK, v katerih se pojavljajo besede kot metapodatki, metajeziki, metafizika.

Iskanje z znakom za razširitev /

V iskalnem oknu UDK lahko iščemo tudi poljuben izbor vrstilcev UDK s pomočjo znaka za razširitev »/«, npr. 021/022. Izpišejo se vsi vrstilci UDK, ki pripadajo navedeni razširitvi. Pomembno je, da pri tem iskanju preklopite na začeten niz znakov.

Primere naprednih iskanj si lahko ogledamo tudi v sledeči tabeli:

Način iskanja Primer iskalnega niza
Iskanje po končnici %ina, %.01
Iskanje po korenu meta%
Iskanje katerikoli besede kemija OR biologija
Iskanje vseh besed kemija biologija (ali: kemija AND biologija)
Iskanje z znakom razširitev 021/022 (Način iskanja: Začetni niz)

Na vrh  Na vrh

E-BELEŽKA UDK

(Slika 7)

V 4. izdaji UDCMRF12 vam je omogočena uporaba t. i. e-beležke UDK (Slika 7). Tako lahko sami sestavite, shranite vrstilce UDK, k vrstilcem pišete komentarje in dodatna pojasnila k uporabi, jih razvrščate, gradite nove itd. E-beležka UDK je vezana na uporabniško ime in geslo, ki si ju ob registraciji določite sami. Do e-beležke lahko dostopate samo z uporabniškim imenom in geslom.

1. REGISTRACIJA ZA E-BELEŽKO

(Slika 8)

Za uporabo »e-beležke UDK« se je potrebno registrirati. Za registracijo potrebujete uporabniško ime (ki si ga določite sami) in geslo. Napišete tudi ime in priimek in elektronski naslov. Tako vam bomo pri morebitnih težavah lahko pomagali. Dostop do »e-beležke UDK« imate samo vi. Če izgubite geslo,  uporabite obrazec Pozabljeno geslo, s pomočjo katerega boste na vaš elektronski naslov prejeli novo geslo.

2. PRIJAVA V E-BELEŽKO UDK

(Slika 9)

Po registraciji se do »e-beležke UDK« prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki ste si ju določili ob registraciji (Slika 9). To uporabniško ime in geslo nista enaka kot uporabniško ime in geslo za dostop do celotne elektronske izdaje UDCMRF 2011.

(Slika 10)

Ko se registrirate v e-beležko UDK, se vam pri iskanju in pregledovanju vrstilcev v glavnih in pomožnih tabelah UDK na desni strani pokaže zvezdica (Slika 10). Če želite dodati vrstilec v e-beležko UDK, kliknite na zvezdico in se vam vrstilec UDK z opisom vrstilca prenese v e-beležko UDK. V e-beležki UDK lahko potem temu vrstilcu dodajate svoje komentarje.

S puščico miške se premaknete na zvezdico – če ste v e-beležki UDK napisali komentar k temu vrstilcu, se vam pri zvezdici v oblačku pokaže vsebina komentarja in spodaj število komentarjev (Slika 11).

(Slika 11)

UPORABA E-BELEŽKE UDK

(Slika 12)

Na levi strani v okence vpišete vrstilec, ki ga želite dodati v svojo beležko. V okence na desni strani pa vpišete opis vrstilca, ki ste ga dodali. S klikom na gumb »Dodaj« dodate vrstilec v svojo beležko. Če želite izbrisati opis ali vrstilec kliknite rdeči gumb z znakom »x« (Slika 12).

Če kliknete na besedilo »Vrstilec« v sivem okvirčku, lahko razvrstite vrstilce UDK po vrstnem redu. Če kliknete na siv okvirček z besedilom »Opis«, lahko razvrstite opise vrstilcev UDK po abecedi (Slika 12).

Na vrh  Na vrh

IZPISI

Razlaga ob nekaterih vrstilcih UDK je včasih skrajšana ali le delno podana. S klikom na vrstilec se odpre okno, v katerem se zgradi razdelitev in umestitev vrstilca v prepoznavno skupino višje v tabeli (Slika 13). Navedeno omogoča pravilno izbiro vrstilca UDK iz ustrezne skupine.

Primer: S klikom na vrstilec 801.677.1, se odpre novo okno, kjer je prikazana hierarhija vrstilca (Slika 13).

(Slika 13)

Črna črta ob vrstilcih v glavnih tablicah označuje posebne privesne vrstilce in nas, kot že v prejšnjih izdajah UDK, opozarja, da jih smemo uporabljati le v omejenem obsegu (Slika 14).

(Slika 14)

Natančnejša navodila za uporabo posebnih privesnih vrstilcev so navedena pri glavnih tabelah UDK pod »Posebni privesni vrstilci« in na začetku posameznih skupin (Slika 15).

(Slika 15)
(Slika 16)

Kjer se je iz glavnih tabel potrebno ozreti po tabelah splošnih privesnih vrstilcev, smo ustvarili povezave do ustreznih tabel (Slika 17).

(Slika 17)

Povezave so narejene tudi do vrstilcev, ki nas opozarjajo na sorodna področja (Slika 18).

(Slika 18)

IZBRISANI VRSTILCI

(Slika 19)

Na koncu vsake skupine so svetlo sivo obarvani vrstilci UDK (Slika 19), ki so bili v različnih verzijah izbrisani in niso več veljavni. Po izbrisanih vrstilcih UDK lahko iščete, ne morete pa jih kopirati, označevati, uporabljati, saj v UDCMRF 2011 niso več veljavni. Ohranili smo jih kot pomoč pri razreševanju starejših vrstilcev UDK iz prejšnjih izdaj tabel UDK.

Navodila za oblikovanje in sestavljanje vrstilcev najdete tudi v priročniku Univerzalna decimalna klasifikacija, Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2006.

Na vrh  Na vrh