6Uporabne vede. Medicina. Tehnologija
60Biotehnologija
61Medicinske znanosti
62Inženirstvo. Tehnologija na splošno
63Celotno kmetijstvo ter sorodne vede in tehnologije. Gozdarstvo. Kmetovanje. Izkoriščanje divjih rastlin in živali
64Gospodinjstvo
654Telekomunikacije in službe obveščanja (organizacija, servisi)
66Kemijska tehnologija. Kemijske in sorodne industrije
67Razne industrije, obrti in rokodelstva
68Industrije, obrti in rokodelstva za sestavljanje in dodelavo izdelkov
69Gradbeništvo. Gradbeni materiali. Gradbene obrti in dela