UREDNIŠTVO IN KONTAKTI


UREDNIKA
mag. Špela Zupanc
spela.zupanc@nuk.uni-lj.si

Boris Rifl
boris.rifl@nuk.uni-lj.si
INFORMACIJE, VPRAŠANJA, DOSTOP, LICENCE
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1, 1000 Ljubljana

mag. Darija Rozman
Tel: 01 5861 342
Fax: 01 5861 311
E-pošta: UDK@nuk.uni-lj.si
E-pošta: darija.rozman@nuk.uni-lj.si
TEHNIČNA IZVEDBA IN SPLETNA VIDNA PODOBA
Mitja Kovačič, Matjaž Kragelj

Irena Sešek, skrbnica pogodb

Odgovorni urednik (2001-2019): mag. Zoran Krstulovič
PREVAJALCI (UDCMRF12)


SKUPINA 0
dr. Mojca Rupar - Korošec, univ. dipl. filozofinja
Matjaž Kragelj, univ. dipl. rač.
mag. Janez Jug, univ. dipl. novinar

SKUPINA 1
dr. Mojca Rupar - Korošec, univ. dipl. filozofinja

SKUPINA 2
Pavel Češarek, prof. latinskega jezika in književnosti ter grškega jezika in književnosti

SKUPINA 3
mag. Janez Jug, univ. dipl. novinar
mag. Špela Zupanc, univ. dipl. bibliotekarka

SKUPINA 5
Maja Klavžar, univ. dipl. inž. matematike
mag. Mojca Krmelj, prof. mat. fiz.
Boris Rifl, univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
dr. Jernej Jogan
Herman Mikuž, prof. geografije
SKUPINA 6
mag. Anamarija Rožić, dr. medicine
Boris Rifl, univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
mag. Janez Jug, univ. dipl. novinar
dr. Karmen Stopar, univ. dipl. inž. agr.

SKUPINA 7
dr. Nataša Cigoj Krstulović, univ. dipl. muzikologinja

SKUPINA 8
Pavel Češarek, prof. latinskega jezika in književnosti ter grškega jezika in književnosti

SKUPINA 9
mag. Špela Zupanc, univ. dipl. bibliotekarka

SPLOŠNI PRIVESNI VRSTILCI
Darko Vrhovšek, univ. dipl. sociolog
dr. Mojca Rupar - Korošec, univ. dipl. filozofinja
PREVAJALCI (UDCMRF 2011)


SKUPINA 0
Matjaž Kragelj, univ. dipl. rač.
mag. Špela Zupanc, univ. dipl. bibliotekarka

SKUPINA 1
dr. Mojca Rupar - Korošec, univ. dipl. filozofinja

SKUPINA 2
Tatjana Kovač, univ. dipl. slavistka in
literarna komparativistka

SKUPINA 3
mag. Janez Jug, univ. dipl. novinar
Lidija Kunič, prof. francoskega in angleškega jezika
Irena Sešek, prof. angl., srbohrv. in maked. jezika
Mojca Šavnik, univ. dipl. zgodovinarka, etnologinja in kulturna antropologinja

SKUPINA 5
Maja Klavžar, univ. dipl. inž. matematike
Boris Rifl, univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
izr. prof. dr. Tomaž Bartol, univ. dipl. inž. kmetijstva

SKUPINA 6
doc. dr. Mija Meznarič - Petruša, dr. medicine
Boris Rifl, univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
izr. prof. dr. Tomaž Bartol, univ. dipl. inž. kmetijstva
mag. Špela Zupanc, univ. dipl. bibliotekarka

SKUPINA 7
dr. Nataša Cigoj Krstulović, univ. dipl. muzikologinja

SKUPINA 8
Tatjana Kovač, univ. dipl. slavistka in
literarna komparativistka

SKUPINA 9
Mojca Šavnik, univ. dipl. zgodovinarka, etnologinja in kulturna antropologinja

SPLOŠNI PRIVESNI VRSTILCI
Boris Rifl, univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
mag. Špela Zupanc, univ. dipl. bibliotekarka
Mojca Šavnik, univ. dipl. zgodovinarka, etnologinja in kulturna antropologinja
Irena Sešek, prof. angl., srbohrv. in maked. jezika
dr. Mojca Rupar - Korošec, univ. dipl. filozofinja
PREVAJALCI (UDCMRF 2006)


SKUPINA 0
David Pahor, univ. dipl. ing. fizike
mag. Špela Zupanc, univ. dipl. bibliotekarka
dr. Mojca Rupar - Korošec, univ. dipl. filozofinja

SKUPINA 1
dr. Mojca Rupar - Korošec, univ. dipl. filozofinja
asist. Urška Žugelj, univ. dipl. psihologinja
Maja Furlan, univ. dipl. pedagoginja in
univ. dipl. bibliotekarka

SKUPINA 2
Tatjana Kovač, univ. dipl. slavistka in
literarna komparativistka

SKUPINA 3
mag. Janez Jug, univ. dipl. novinar
Lidija Kunič, prof. francoskega in angleškega jezika
Mojca Šavnik, univ. dipl. zgodovinarka, etnologinja in
kulturna antropologinja
mag. Špela Zupanc, univ. dipl. bibliotekarka

SKUPINA 5
Maja Klavžar, univ. dipl. inž. matematike
Maja Pisek, inž. fizike
Boris Rifl, univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
SKUPINA 6
Boris Rifl, univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
mag. Janez Jug, univ. dipl. novinar
mag. Špela Zupanc, univ. dipl. bibliotekarka
Miha Trček, ladijski strojni tehnik
doc. dr. Mija Meznarič - Petruša, dr. medicine

SKUPINA 7
dr. Nataša Cigoj Krstulović, univ. dipl. muzikologinja

SKUPINA 8
Tatjana Kovač, univ. dipl. slavistka in
literarna komparativistka

SKUPINA 9
Mojca Šavnik, univ. dipl. zgodovinarka, etnologinja in
kulturna antropologinja

SPLOŠNI PRIVESNI VRSTILCI
Boris Rifl, univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
mag. Špela Zupanc, univ. dipl. bibliotekarka
Mojca Šavnik, univ. dipl. zgodovinarka, etnologinja in
kulturna antropologinjaPREVAJALCI (UDCMRF 2001)


SKUPINA 0
David Pahor, univ. dipl. ing. fizike
mag. Špela Zupanc, univ. dipl. bibliotekarka
dr. Mojca Rupar - Korošec, univ. dipl. filozofinja

SKUPINA 1
dr. Mojca Rupar - Korošec, univ. dipl. filozofinja
asist. Urška Žugelj, univ. dipl. psihologinja
Maja Furlan, univ. dipl. pedagoginja in
univ. dipl. bibliotekarka

SKUPINA 2
Mojca Šavnik, . dipl. zgodovinarka, etnologinja in
kulturna antropologinja

SKUPINA 3
Barbara Bračič-Fabjančič, prof. matematike
dr. Maja Garb, univ. dipl. obramboslovka
mag. Janez Jug, univ. dipl. novinar
mag. Mirjam Kotar, univ. dipl. politologinja
Vita Mušič, univ. dipl. ekonomistka
Bojana Novak Fajfar, univ. dipl. sociologinja
Janko Šavnik, spec. inf. varnosti
Mojca Šavnik, univ. dipl. zgodovinarka, etnologinja in
kulturna antropologinja
doc. dr. Simona Kustec Lipicer, univ. dipl. politologinja
Tomaž Šavnik, pravnik

SKUPINA 5
izr. prof. dr. Tomaž Bartol, univ. dipl. inž. kmetijstva
Barbara Bohar Bobnar, univ. dipl. inž. geologije
Matej Fister
Gregor Gradišar, univ. dipl. inž. geodezije
Maja Klavžar, univ. dipl. inž. matematike
doc. dr. Ivan Malešič, mag. farmacije, spec.
Maja Pisek, inž. fizike
Boris Rifl, univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
Rok Vidmar, pred. učitelj matematike in fizike
SKUPINA 6
izr. prof. dr. Tomaž Bartol, univ. dipl. inž. kmetijstva
doc. dr. Erika Cvetko, dr. dentalne medicine
mag. Cvetka Teja Koler Povh, univ. dipl. inž. gozdarstva
Polona Marinšek, dipl. org. dela
doc. dr. Mija Meznarič - Petruša, dr. medicine
mag. Špela Zupanc, univ. dipl. bibliotekarka
Boris Rifl, univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
Miha Trček, ladijski strojni tehnik
dr. Mira Vovk Avšič, univ. dipl. inž. gradbeništva
prof. dr. Anton Kuhelj, univ. dipl inž. strojništva

SKUPINA 7
dr. Nataša Cigoj Krstulović, univ. dipl. muzikologinja

SKUPINA 8
Jelka Kernev Štrajn, univ dipl. slavistka in
literarna komparativistka
Tatjana Kovač, univ. dipl. slavistka in
literarna komparativistka

SKUPINA 9
Mojca Šavnik, univ. dipl. zgodovinarka, etnologinja in
kulturna antropologinja

SPLOŠNI PRIVESNI VRSTILCI
Janko Šavnik, spec. informacijske varnosti
Mojca Šavnik, univ. dipl. zgodovinarka, etnologinja in
kulturna antropologinja

SODELOVALI SO TUDI:
Lidija Kunič,
dr. Ingrid Slavec Gradišnik,
Metka Sternad,
Darko Vrhovšek,
Gorazd Kocijančič.