ČETRTA ELEKTRONSKA IZDAJA UDCMRF12


Pred vami je 4. elektronska izdaja tabel Univerzalne decimalne klasifikacije – UDCMRF12.

Slovenski prevod angleškega izvirnika zajema 72.000 vrstilcev UDK. Vključuje več kot 6.000 novih vrstilcev (več kot 2.000 novih skupin, 3.000 sprememb, dopolnitev in več kot 700 izbrisanih vrstilcev). Opazne spremembe so pri splošnih privesnih vrstilcih za jezik (romanski jeziki, afriški jeziki), splošnih privesnih vrstilcih za kraj (Srednja Amerika, antarktična ozemlja, skandinavske države, Rusija), 51 Matematika (algebra), 58 Botanika (alge glive), 59 Zoologija (nevretenčarji), 61 Medicina (seksologija), 622 Hidroinženirstvo.

Mednarodno standardno referenčno zbirko vrstilcev UDCMRF (Universal Decimal Classification Master Reference File) izdaja Konzorcij UDC s sedežem v Haagu. Prevod je narejen iz angleškega izvirnika srednje izdaje UDCMRF12. Koordinator prevoda je Narodna in univerzitetna knjižnica. Pri prevajanju (prve, druge, tretje in četrte izdaje) je sodelovalo 41 prevajalcev iz različnih strokovnih področij.

Leta 2006 je izšel pri Narodni in univerzitetni knjižnici priročnik Univerzalna decimalna klasifikacija. Priročnik se vsebinsko navezuje in dopolnjuje uporabo tabel UDK iz elektronske izdaje 2001. Vsebuje pa že novost pri splošnih privesnih vrstilcih s črtico -04, ki so na novo uvedeni v izdaji UDCMRF 2006.

Na 4. elektronsko izdajo UDCMRF12 se lahko naročite tukaj.
Cenik za letno licenco uporabe UDCMRF12.

Naročnikom se pravica uporabe avtomatsko prenese na izdajo UDCMRF12.