OBVESTILA


29.02.2020
Predstavitev in uporaba 4. elektronske izdaje tabel Univerzalne decimalne klasifikacije.

29. februarja 2020 bo izšla 4. elektronska izdaja tabel Univerzalne decimalne klasifikacije UDCMRF12.

Slovenski prevod angleškega izvirnika zajema 72.000 vrstilcev UDK. Vključuje več kot 6.000 novih vrstilcev (več kot 2.000 novih skupin, 3.000 sprememb, dopolnitev in več kot 700 izbrisanih vrstilcev). Opazne spremembe so pri splošnih privesnih vrstilcih za jezik (romanski jeziki, afriški jeziki), splošnih privesnih vrstilcih za kraj (Srednja Amerika, antarktična ozemlja, skandinavske države, Rusija), 51 Matematika (algebra), 58 Botanika (alge glive), 59 Zoologija (nevretenčarji), 61 Medicina (seksologija), 622 Hidroinženirstvo.

Skladno z uporabo 4. elektronske izdaje Univerzalne decimalne klasifikacije UDCMRF12 v COBISS-u, v polju 675, podpolju $v vpisujemo kodo UDCMRF12.

Prav tako vabimo k rabi vaših profilov v oblikovanju lastnih sestavljenih vrstilcev ter ustreznih dopolnitev po novi izdaji UDCMRF12.

Urednika: mag. Špela Zupanc, Boris Rifl