OBVESTILA


06.01.2022
Posodobitev 4. elektronske izdaje tabel Univerzalne decimalne klasifikacije.

Obstoječo izdajo UDCMR12 smo posodobili z brisanimi vrstilci UDK, ki so bili v veljavi med leti 1993-2018. Skupaj 11.964 brisanih vrstilcev UDK je po vsakem iskanju v glavnih ali pomožnih tabelah UDCMRF12 razvrščenih na koncu izpisa, po veljavnih, črno obarvanih UDK vrstilcih. Kopiranje brisanih je onemogočeno, prav tako ne svetujemo uporabe v katalogizaciji. Bibliotekarjem služijo brisani vrstilci za prepoznavanje vsebin starejšega knjižničnega gradiva, pri morebitni rekatalogizaciji in v bazah podatkov ter spremljanje razvoja posameznih ved v UDK. 5.362 vrstilcem UDK, ki so bili iz predhodnih slovenskih izdaj umaknjeni kot brisani v izvirniku, smo dodali še 6.602 naknadno prevedenih vrstilcev, ki so bili v obdobju 1993-2018 v različnih izdajah Konzorcija UDK izbrisani. Vsakemu brisanemu vrstilcu UDK sledi razlaga v slovenščini, puščica kot znak za vodilko, ki uvaja nadomestne vrstilce in na levi strani še znak z navedbo leta do katerega so bili vrstilci UDK v slovenskih izdajah še v veljavi; npr. »pred 2001«.

Podrobnejšo predstavitev napovedujemo kmalu v Knjižničarskih novicah.

Urednika: mag. Špela Zupanc, Boris Rifl


29.02.2020
Predstavitev in uporaba 4. elektronske izdaje tabel Univerzalne decimalne klasifikacije.

29. februarja 2020 bo izšla 4. elektronska izdaja tabel Univerzalne decimalne klasifikacije UDCMRF12.

Slovenski prevod angleškega izvirnika zajema 72.000 vrstilcev UDK. Vključuje več kot 6.000 novih vrstilcev (več kot 2.000 novih skupin, 3.000 sprememb, dopolnitev in več kot 700 izbrisanih vrstilcev). Opazne spremembe so pri splošnih privesnih vrstilcih za jezik (romanski jeziki, afriški jeziki), splošnih privesnih vrstilcih za kraj (Srednja Amerika, antarktična ozemlja, skandinavske države, Rusija), 51 Matematika (algebra), 58 Botanika (alge glive), 59 Zoologija (nevretenčarji), 61 Medicina (seksologija), 622 Hidroinženirstvo.

Skladno z uporabo 4. elektronske izdaje Univerzalne decimalne klasifikacije UDCMRF12 v COBISS-u, v polju 675, podpolju $v vpisujemo kodo UDCMRF12.

Prav tako vabimo k rabi vaših profilov v oblikovanju lastnih sestavljenih vrstilcev ter ustreznih dopolnitev po novi izdaji UDCMRF12.

Urednika: mag. Špela Zupanc, Boris Rifl