PRISTOPNICA


Podatki o plačniku računa (obvezna polja so označena z *)
Naziv plačnika*:  
Naslov plačnika*:  
Poštna št.*:  
Pošta*:  
ID št. za DDV*:  
Zavezanec za DDV*:
 
Kontaktna oseba*:  
E-pošta*:  
Telefon:

Podatki o naročniku (obvezna polja so označena z *)
 Naročnik je isti kot plačnik.
Naziv naročnika*:  
Kontaktna oseba*:  
E-pošta*:  
Telefon:

Izbira licence
Licenca:
Moj IP naslov je:
IP naslov(i):
 Vpišite pravilni IP naslov iz katerih boste dostopali ter pritisnite Dodaj.
 Vpišete lahko tudi razpon IP naslovov npr.: 10.10.10.10-40


Pogoji uporabe
POGOJI ZA DOSTOP, PLAČILO IN UPORABO BAZE:

1. Uporabniku bomo zagotovili dostop do podatkovne zbirke za obdobje 12 mesecev od datuma plačila e-računa, ki ga bo prejel na podlagi oddane pristopnice. Letno naročnino na dostop do podatkovne zbirke UDCMRF12 je mogoče odjaviti samo pisno, najkasneje 5 tednov pred pretekom naročnine. V nasprotnem primeru naročnino samodejno podaljšamo.
2. Dostop do podatkovne zbirke je mogoč preko IP številke računalnika. Število licenc je enako številu delovnih postaj, na katerih se bo uporabljal UDCMRF12.
3. Navedena cena vključuje 22% DDV.
4. Uporabnik podatkov iz podatkovne zbirke ne sme distribuirati ali reproducirati. Reprodukcija je dovoljeno le za lastne potrebe uporabnika.
5. Za spore je pristojno sodišče v Ljubljani.