SPLOŠNI PRIVESNI VRSTILCI ZA RASE,
NARODE IN ETNIČNE SKUPINE
(tabela 1f)


SPLOŠNO

Splošni privesni vrstilci za rase, narode in etnične skupine določajo narodni ali etnični vidik vsebine, ki smo ga prikazali z glavnimi vrstilci UDK. Znak je (=…) (izgovori oklepaj enačaj).

Primeri:
398(=81/=82) Severnoamerindijanska (Ameriško Indijanska) folklora

Splošne privesne vrstilce za rase, narodne, etnične skupine izpeljujemo iz splošnih privesnih vrstilcev za jezik =... (tabela 1c). Uporabljamo jih tudi pri razlikovanju jezikovno-kulturnih skupin.

Primeri:
(=111) Angleško govoreča ljudstva (v nasprotju z Angleži)

Z njimi lahko določamo tudi politično narodnost (državljanstvo nacionalnih držav), večinoma s splošnimi privesnimi vrstilci (=1:4/9), ki izvirajo iz splošnih privesnih vrstilcev za kraj (4/9) (tabela 1e). Za določanje posameznih pojmov včasih zadoščajo tudi splošni privesni vrstilci za kraj sami po sebi. Za etnologijo kot glavni pojem glej 572.9.

VRSTNI RED NAVAJANJA

Splošni privesni vrstilec za rase, narode in etnične skupine sledijo glavnemu vrstilcu UDK. Navajamo ga lahko tudi med vrstilci ali celo kot prvi vrstilec v sestavljenem vrstilcu, če se združuje opis dokumentov ali reference za določene etnične skupine ali narode.

Seznam vrstilcev v tabeli 1f.