SPLOŠNI PRIVESNI VRSTILCI ZA KRAJ
(tabela 1e)


SPLOŠNO

Splošni privesni vrstilci za kraj označujejo geografsko območje, področje ali drug prostorski vidik pojma označenega z glavnim vrstilcem UDK. Znak je (1/9) (izgovori oklepaj).

Primeri:
331.2(44) Plače v Franciji
338.47(81) Ekonomija transporta v Braziliji

So osnova za delitev v skupini 913 Regionalna geografija in skupini 94 Zgodovina.

VRSTNI RED CITIRANJA

Splošni privesni vrstilci za kraj se navadno uporabljajo za notacijo subjekta. Vrstni res glede na kraj se lahko uporabi tudi s citiranjem privesnega vrstilca za kraj na začetku.

Primeri:
339.5.053(73) Trgovinska bilanca - ZDA
(73)339.5.053 ZDA - trgovinska bilanca

Splošni privesni vrstilci za kraj so lahko tudi vrinjeni v vrstilec UDK tako, da dobimo želeno zaporedje.

Primeri:
354(44) Centralna administracija v Franciji
354(44)51 Francosko ministrstvo za pravosodje

Izjemoma so lahko samostojni splošni privesni vrstilci za kraj primerni za razvrstitev nekaterih vrst dokumentov kjer je kraj predvidoma edini iskani pojem (npr. nekateri zemljevidi).

NADALJNJA PODRAZDELITEV

Na splošno je politični del naslednje tabele (4/9) razdeljen vse do okrožij, okrajev, področij ali enakovrednih administrativnih enot. Manjše enote so z uporabo posebnih privesnih vrstilcev pri (1-2) in (1-3) lahko označene na dva načina, bodisi pri vrstilcu za enoto višjega nivoja (državo), ali pri tistemu za enoto nižjega nivoja (okraj, okrožje, področje itd.).

Primeri:
(44) Francija
(44-2) Francoske komune
(44-37) Francoska okrožja
(441.1) Finistere (regija)
(441.1-2) Komune regije Finistere
(441.1-37) Okrožja regije Finistere

Uporabljena imena, izbor in zaporedje regij, opisni izrazi in relacije so označene z numerično hierarhijo s strani Konzorcija UDK ali njegovih sodelujočih organizacij in ne ustvarjajo nobene povezave na njihov nacionalni ali internacionalni status.

Seznam vrstilcev v tabeli 1e.