SPLOŠNI PRIVESNI VRSTILCI ZA OBLIKO
(tabela 1d)


SPLOŠNO

Splošni privesni vrstilci za obliko nam služijo za določitev oblike v kateri je vsebina dokumenta podana. Znak je (0…) (izgovori oklepaj nič). Oblika dokumenta ali publikacije se mora jasno razločevati od njegove vsebine. Nanašati se sme le na njegovo fizično podobo, pisavo ali tisk in na način v katerem je obdelan.

Literarne oblike (poezija, dramatika, proza itd.) so razvrščene pri 82-1/-9.
Splošni privesni vrstilci za obliko, ki niso razvrščeni v tabeli 1d lahko določimo z (0:...).

Primeri:
929(0:82-31) Biografija v obliki romana

VRSTNI RED CITIRANJA

Mesto splošnega privesnega vrstilca za obliko je običajno tik pred vrstilcem za jezik, ki je na zadnjem mestu.

Primeri:
54(035) Priročniki za kemijo
54(038) Slovarji za kemijo (razvrščeno pri delih o kemiji)
(038)54 Slovarji za kemijo (razvrščeno pri slovarjih)
(054) Časopisi (vseh vrst)
(054)(44) Francoski časopisi
(085.6)685.53 Cenik opreme za taborjenje (razvrščeno pri cenikih)

NOTRANJA IN ZUNANJA OBLIKA

Kjer je potrebno izraziti več kot eno obliko vidika, je potrebno narediti razliko med notranjo obliko, kjer oblika vpliva na predmet (npr. zgodovinska predstava) in zunanjo obliko, ki izraža samo fizične značilnosti informacijskega nosilca (npr. posnetek zvoka). Opis notranje oblike mora biti točno pri opisu predmeta, preden navedemo opis za zunanjo obliko.

Primeri:
[792+82-2](091)(086.7) Govorjena zgodovina gledališča (predmet – zgodovinska oblika – zvočni posnetek)

Seznam vrstilcev v tabeli 1d.