SPLOŠNI PRIVESNI VRSTILCI ZA JEZIK
(tabela 1c)


Splošne privesne vrstilce za jezik uporabljamo za navedbo jezika ali jezikoslovne oblike, v kateri je izraža vsebina, ki smo jo označili z glavnim vrstilcem. Znak je =… (izgovori enačaj). Tabela 1c je glavno mesto za naštevanje jezikov in se uporablja kot vir za podskupine skupine 811 Jeziki (kot predmet preučevanja), skupine 821 Literature posameznih jezikov in splošne privesne vrstilce za rase in ljudstva (=...) (tabela 1f).
Uporaba teh vrstilcev je priporočljiva le za zelo podrobno delitev, oziroma če je navedba jezika za razvrstitev potrebna.

Teoretično je možno določiti vse jezike vseh dokumentov ali informacij. V praksi se določevanje jezikov uporablja samo za razlikovanje med dokumenti v različnih jezikih, npr. za možnost poizvedbe glede na jezik dokumenta ali za določitev pravilnega vrstnega reda.

VRSTNI RED CITIRANJA

Pri zaporedju privesnih vrstilec so priveski za jezik vsem drugim podrejeni. Če pa jih, iz posebnih razvrstitvenih razlogov, postavimo pred glavni vrstilec, jih oklenemo z enačaji.

Primeri:
663.4(493)(075)=112.5 Pivovarska industrija v Belgiji, delovni zvezek v flamščini.
(02.053.2)=111:... Knjige za otroke v angleščini, predmetna razporeditev
=111(02.053.2):... Dela v angleščini, knjige za otroke, predmetna razporeditev

VEČJEZIČNI DOKUMENTI

Dela v več jezikih lahko označimo z =00 ali s splošnimi privesnimi vrstilci za jezik.

Primeri:
53(035)=00 Priročniki za fiziko v več jezikih
53(035)=111=112.2=133.1 Priročnik za fiziko v angleščini, francoščini in nemščini

Seznam vrstilcev v tabeli 1c.